6. STROKOVNO SREČANJE O MEDICINSKO NEPOJASNJENIH STANJIH (MNS)

19. 1. 2024
HOTEL DRAŠ, MARIBOR

Strokovno srečanje o medicinsko nepojasnjenih stanjih je namenjeno zdravnikom družinske medicine, specializantom družinske medicine, ter vsem zdravnikom, ki želijo pridobiti nova znanja glede medicinsko nepojasnjenih stanj in se dodatno izobraziti na področju družinske medicine, hkrati pa tudi diplomiranim medicinskim sestram v ADM, zdravstvenim tehnikom in vsem tistim, ki sestavljajo strokovne skupine/time v osnovnem zdravstvu. Posebnost srečanja so praktične delavnice, delo v majhnih skupinah in multidisciplinarni tip predavateljev (zdravnik družinske medicine, TA in KVT psihoterapevti, specialistka psihiatrije). Letos posebej priporočamo praktične sklope v katerih bomo imeli različne pristope strokovnjakov različnih področij in uporabne veščine za pomoč pri obravnavi bolnikov z MNS.

STROKOVNA SREČANJA

Zavod Just-A, Maribor, organizira srečanja namenjena različnim profilom strokovne javnosti – zdravniki, zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja socialnega varstva, družboslovja, informacijskih tehnologij. Na srečanjih, kot predavatelji in vodje delavnic sodelujejo vrhunski strokovnjaki in profesionalci na svojih področjih, ki interaktivno predstavljajo nove veščine in znanja. Značilnost izobraževanja je delo v majhnih skupinah, aktivna udeležba vseh sodelujočih in praktična uporabnost v vsakdanjem delovnem okolju vseh udeležencev. Pridite na izobraževanje, kjer boste upali postavljati vprašanja in aktivno sodelovati, v sproščenem in kreativnem okolju!

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

V sodobni informacijski družbi smo obdani z informacijsko tehnologijo. Novi načini dela, izobraževanja in druženja nas spodbujajo k stalni in intenzivni uporabi prenosnikov, telefonov in spleta. Zavod Just-A razvija in vzdržuje originalna sodobna informacijska orodja, ki imajo širok nabor uporabnikov v zdravstvu, malem podjetništvu (s.p., d.o.o., zavodi), odvetništvu, notarjih, računovodstvenih servisih, itd. Aplikacije in programske rešitve Zavoda Just-A so namenjene olajšanju vsakodnevnih delovnih aktivnostih, so neodvisne in kompatibilne z vsemi obstoječimi sistemi, ki jih trenutno uporabljate in upoštevajo vse varnostne zahteve in EU GPDR zahteve varovanja podatkov!

SOCIALNO VARSTVO

Zavod Just- A Maribor na področju socialnega varstva deluje na področju raziskovanja, povezovanja vseh posameznikov in organizacij , svetovanja in izobraževanja izvajalcev ter svetovanja upravičencem glede dostopa do socialnega varstva. Socialno varstvo je eden od sklopov socialne varnosti in temelji na socialni pravičnosti, solidarnosti ter na načelih enake dostopnosti in proste izbire. Temeljno na področju socialnega varstva je zagotavljanje dostojanstva in enakih možnosti, ter preprečevanje socialne izključenosti. Posameznikom v povezavi z drugimi v družinskem, delovnem in bivalnem okolju je potrebno omogočiti ustvarjalno sodelovanje in uresničevanje njihovih razvojnih možnosti, da s svojo dejavnostjo lahko dosegajo tako raven kakovosti življenja, ki je primerljiva z drugimi v okolju in ustreza merilom človeškega dostojanstva.

DRUŽBOSLOVJE

Zavod Just deluje tudi na področju družboslovja in humanistike. Zavod v tem smislu predstavlja prostor za analizo političnih in družbenih problemov, in njihovo uvrščanje na javno agendo. Kot platforma je zavod prav tako mesto, ki omogoča razpravo, oziroma sodelovanje strokovnjakov in laične javnosti, v obliki organizacije različnih dogodkov (konferenc, okroglih miz itd.). Pomemben segment delovanja predstavlja tudi sodelovanje z mediji, ki kot deležnik v družbeno-političnih procesih predstavljajo pomembnega partnerja vseh naših dogodkov in iniciativ, tudi na področju družboslovja in humanistike.

STROKOVNA SREČANJA

Zavod Just-A, Maribor, organizira srečanja namenjena različnim profilom strokovne javnosti – zdravniki, zdravstveni delavci, strokovnjaki s področja socialnega varstva, družboslovja, informacijskih tehnologij.

INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE

Zavod Just-A, Maribor,  razvija in vzdržuje originalna sodobna informacijska orodja, ki imajo širok nabor uporabnikov v zdravstvu, malem podjetništvu (s.p., d.o.o., zavodi), odvetništvu, notarjih, računovodstvenih servisih, itd.

SOCIALNO VARSTVO

Zavod Just- A, Maribor, na področju socialnega varstva deluje na področju raziskovanja, povezovanja vseh posameznikov in organizacij , svetovanja in izobraževanja izvajalcev ter svetovanja upravičencem glede dostopa do socialnega varstva.

DRUŽBOSLOVJE

Zavod Just-A, Maribor,  deluje tudi na področju družboslovja in humanistike in predstavlja prostor za analizo političnih in družbenih problemov,  omogoča razpravo, oziroma sodelovanje strokovnjakov in laične javnosti.

obvestila