Z elektronskim potrjevanjem soglasja za dostop in uporabo informacij izražate svoje strinjanje, da boste prejemali sporočila in vsebine ter sprejeli pogoje za varstvo osebnih podatkov, navedene na naslednji strani.

 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov in soglasje osebe za zbiranje in obdelavo osebnih podatkov

Prek našega seznama prejemnikov vam želimo ponuditi dostop do vseh pomembnih informacij o področjih delovanja Zavoda Just-A, Maribor, ki vas utegnejo dodatno zanimati, in do informacij o marketinških in izobraževalnih dogodkih (v nadaljnjem besedilu: informacije). Za zagotovitev teh informacij je potrebna obdelava vaših osebnih podatkov.

Skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Ur.l.RS,št.86/04 s spremembami in dopolnitvami) in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljaviti Direktive 95/46/ES (Uradni list Evropske unije, L 119/1) potrebujemo vaše soglasje za zagotavljanje storitev dostave informacij. Če želite dostop do informacij, posredovanih s strani Zavod Just-A, Maribor, vas prosimo, da posredujete spodaj zahtevane podatke.

Zbiranje in shranjevanje osebnih podatkov

Vaše zgoraj navedene osebne podatke zbira in obdeluje Zavod Just-A, Maribor. Zavod Just-A, Maribor, bo obdelal dostavljene osebne podatke samo za namen, navedene v tem dokumentu, in jih ne bo uporabljal za druge namene brez vašega predhodnega soglasja.

Za posredovanje sporočil v okviru zgoraj navedenih informacij mora Zavod Just-A, Maribor, hraniti in uporabljati vaše ime in priimek, akademski naziv, specialnost in ustanova, kjer ste zaposleni. Zavod Just-A, Maribor, dopolnjuje vaše znane osebne podatke s pridobljenimi podatki o preteklih in prihodnjih interakcijah, interesih in prednostnem načinu komunikacije za optimizacijo prihodnjih vsebin in njenih prilagoditev vašim individualnim potrebam. Vaši osebni podatki se bodo obdelovali do preklica.

Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Zavod Just-A, Maribor, lahko vaše osebne podatke posreduje in tretjim osebam, vendar samo:

  • Če predhodno izrazite svoje strinjanje s tem (posebno naknadno soglasje),
  • Če je posredovanje potrebno za zagotavljanje storitev, ki ste jih zahtevali,
  • Ali če obstaja kakšna druga pravna podlaga za posredovanje osebnih podatkov in če je zagotovljeno varstvo vaših interesov glede varovanja zasebnosti

Pravica do obveščenosti in do preklica

V vsakem trenutku lahko uveljavljate svojo pravico do (i) seznanitve s svojimi osebnimi podatki ki jih shranjuje Zavod Just-A, Maribor , (ii) spremembe (vključeno z dopolnitvami in popravki, (iii) izbrisa (vključno z blokiranjem) vaših osebnih podatkov in (iv) ugovora zoper obdelavo osebnih podatkov.

 

Svojo zahtevo lahko pošiljate v pisni ali, če želite v elektronski obliki-na:

Zavod Just-A, Maribor, Ul. Vita Kraigherja 5, 2000 Maribor
Elektronski naslov: info@just-a.si

Enako velja za preklic soglasja za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki ste ga dali predhodno. Soglasje lahko kadar koli prekličete na zgoraj navedeni elektronski naslov ali po pošti.

Preklic soglasja bo veljav za prihodnje obdelave osebnih podatkov in ne bo vplival na zakonitost obdelave osebnih podatkov, preden je Zavod Just-A, Maribor prejel vaš preklic.

Če bi prišlo do kakršnih koli vprašanj ali ugovorov, se lahko obrnete tudi na Informacijskega pooblaščenca:

Republika Slovenije
Informacijski pooblaščenec
Zaloška cesta 59, 1000 Ljubljana
Telefon: 01 230 97 30
Elektronski naslov: gp.ipip-rs.si